ท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ

ไทยศรีราม . ท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ

ไทยศรีราม เส้นทาง ท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • จุดจอดบ้านท่าตอน
 • ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • แม่ข่า
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • ไทยศรีรามห้วยลึก
 • จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
 • จุดจอด บ้านแม่มาลัย
 • จุดจอด อ.แม่ริม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่