ตัวแทนจำหน่ายตั๋วไทยศรีรามทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไปยัง ลำปาง เชียงใหม่ ท่าตอน ไปกลับ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ไทยศรีรามผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ลำปาง-เชียงใหม่-ท่าตอน

 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

ท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ

 • จุดจอดบ้านท่าตอน
 • ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • แม่ข่า
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • ไทยศรีรามห้วยลึก
 • จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
 • จุดจอด บ้านแม่มาลัย
 • จุดจอด อ.แม่ริม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

หมอชิต-เชียงใหม่-ท่าตอน

 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดดอยติ
 • ซันนี่โฮสเทล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอด อ.ปาย
 • จุดจอด อ.แม่ริม
 • จุดจอด บ้านแม่มาลัย
 • จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
 • ไทยศรีรามห้วยลึก
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • แม่ข่า
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
 • จุดจอดบ้านท่าตอน
 • จุดจอด อ.เชียงดาว

เชียงใหม่-หมอชิต-สายใต้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เชียงใหม่-หมอชิต2-สายใต้ใหม่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20

063-4216967

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)

098-3950682

ตัวอย่างเที่ยวรถ ไทยศรีรามทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ดาวน์โหลแอปจองตั๋วรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ระบบออนไลน์